Využití
v mezigeneračním učení
Využití v aktivizačních programech
u vybraných cílových skupin
Varia
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Pilská 9, 198 00 Praha 14 - Hostavice,
tel., fax: 281 932 013, 281 930 154
sauerova@palestra.cz