teoretická východiska
zážitkové pedagogiky
zážitková pedagogika a možnosti
jejího využití u dětí a dospívajících
zážitková pedagogika a možnosti
jejího využití u dospělých a seniorů
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Pilská 9, 198 00 Praha - Hostavice,
tel., fax: 281 932 013, 281 930 154
sauerova@palestra.cz