Využití prožitku v aktivizačních
programech pro konkrétní cílové
skupiny ve sportovním a pohybovým
zaměřením;
Využití prožitku v preventivních
a resocializačních programech se
sportovním a pohybovým zaměřením;
Využití prožitku v programech
edukace a podpory ke zdravému
životnímu stylu se sportovním
a pohybovým zaměřením.
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Pilská 9, 198 00 Praha 14 - Hostavice,
tel., fax: 281 932 013, 281 930 154
svamberk.sauerova@palestra.cz